Vaše Datovka

Stali jste se od nového roku majiteli datové schránky a nevíte si s tím rady?

Nezoufejte, my Vám pomůžeme!

Přečtěte si níže několik základních informací a neváhejte nás kontaktovat.

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek (DS) živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám.

Nově tak budou DS v průběhu měsíců 1-3/2023 automaticky zřízeny živnostníkům (OSVĆ) a také všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a DS doposud nemají. (společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.)

Co byste měli vědět

Statutárním orgánům právnických osob a živnostníkům budou rozeslány přístupové údaje dopisem do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu.

I přesto, že si dopis nepřevezmete a nikdy se nepřihlásíte, bude DS automaticky zpřístupněna, bude funkční a orgány státní správy budou do DS zasílat veškerou poštu.

Datová schránka (DS) v principu funguje jako schránka e-mailová. Má svoji jedinečnou „adresu“ a přistup do ní může být obdobný (přihlašovací jméno a heslo). Zásadní rozdíl je ale v tom, že klasické „e-mailové“ zprávy zůstanou ve schránce natrvalo (dokud je nevyberete, nesmažete apod.). Oproti tomu v DS se zprávy automaticky mažou po 90 dnech.

Okamžikem zřízení DS s vámi budou orgány státní správy (úřady) komunikovat pouze prostřednictvím DS. Klasické „písemnosti“ proto již nečekejte. Stejně tak jsou i uživatelé DS povinni s úřady touto cestou komunikovat. Takže veškerá daňová přiznání, výkazy, přehledy ZP, ČSSZ apod. musí být zasílány elektronicky prostřednictvím DS. A to v příslušných datových formátech, nikoli např. ve vyplněných a naskenovaných formulářích.

Fikce doručení je nově používaný termín u datových zpráv, který prakticky znamená to, že zpráva v DS je považována za doučenou v okamžiku, kdy se do DS přihlásíte. Anebo (pokud se nepřihlásíte) automaticky po 10 dnech. To může mít závažné právní účinky v případě úředních dokumentů (začátek lhůt pro odvolání apod.) a proto je potřeba pravidelně DS kontrolovat.

Protože jsme si vědomi toho, že pro mnohé uživatele nově zřízených datových schránek může být jejich správa i komunikace s úřady problém, nabízíme službu Správy datových schránek.

Správa datových schránek (DS)

  • Pravidelná kontrola DS

  • Pravidelné informace o přijatých zprávách dohodnutým způsobem (telefon, SMS, e-mail)

  • Pravidelných přeposílání zpráv dohodnutým způsobem (např. přímo vašemu účetnímu)

  • Archivace

  • Přeposílání vaší korespondence, daňových přiznání, přehledů, výkazů apod. z vaší DS příslušným úřadům

Kontakty

Telefon: 

+420 775 665 600

E-mail:

info@vasedatovka.cz